Нашата фирма тества всички продукти.  които предлагаме. Много от тестовете и пробите качваме в Youtube.

Ние тестваме

Вие тествате

Заедно тестваме

Защо е нужно да се правят тестове и проби – защото е изключително важно да знаем как работят лепилата или аерозолите при нови материали или приложения.

Имаме специално разработена фирмена процедура за извършване на тестове с която наблюдаване резултатите и ги сравняваме с конкуренти продукти.

При тестване на лепило или аерозол е важно каква е крайната цел на клиента:

  1. Намиране на решение за нови продукти;
  2. Сравнителни тестове между аналогични продукти на различни марки;
  3. Сравняване на характеристиките по Технически лист (TDS) и реални параметри;
  4. Оптимизиране на процесите на лепене съобразени с клиента и неговите технологични възможности;

Всички тестове се съблюдава спазването на параметрите дадени по Техническият лист (TDS) на всяко лепило.

  1. Якост на опън – здравина на лепилото. Различно при различните материали.
  2. Температурна устойчивост – до каква температура издържа и за колко време;
  3. Еластичност – е точни проценти
  4. Твърдост на лепилото след приключване на реакцията – твърдост по Шоре;
  5. Отворено време и време за втвърдяване и др.

Често използваме и услугите на лаборатории за да проверим данните.

При някой наши клиенти  нямаме възможност да снимаме или описваме тестовете. Защото попълваме декларация за конфиденциалност, за да запазим техните разработки и  приложения. Доверието межди нас и нашите партньори е изключително важно.